Αποχή απο την υποβολή φορολογικών δηλώσεων


Το Δ.Σ. τηs Ένωσηs Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κιλκίs στα πλαίσια τηs αποχήs απο την υποβολή  των φορολογικών δηλώσεων ,που αποφάσισαν απο κοινού το Ο.Ε.Ε., η  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.και η  Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε. μέχρι 3/5/2016, καλεί  όλουs τουs λογιστέs -φοροτεχνικούs μέλη και μη τηs Ε.Φ.Ε.Ε.Κιλκίs να συμμετέχουν .
Κατά το διάστημα τηs αποχήs συντάσσουμε αλλά δεν υποβάλλουμε φορολογικέs δηλώσειs.
Επίγουσεs περιπτώσειs υποβολήs εξετάζονται κατά περίπτωση και εφ'οσον συντρέχει σοβαρόs λόγοs.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδροs                     Πιστικούδηs Παναγιώτηs

Ο Αντιπρόεδροs               Παντελίδηs Σίμοs

Ο Γ.Γραμματέαs               Κυριακίδηs Σάκηs

Ο Ταμίαs                           Καραμανίδηs Στράτοs

Ο Εφ.Δημ.Σχέσεων         Παπαδόπουλοs Γιάννηs