Συμμετοχή τηs Ε.Φ.Ε.Ε.Κιλκίs στήν απεργιακή κινητοποίηση τηs 4/2/2016


Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κιλκίs,  με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού τηs Συμβούλιου συμμετέχει ​στη γενική απεργία που έχει εξαγγείλει η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. καθώς και οι λοιποί Κοινωνικοί και Επιστημονικοί Φορείς, την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και καλεί όλους τους συναδέλφους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, μέλη και μη μέλη της, να προχωρήσουν σε κλείσιμο των γραφείων τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.

Θεωρούμε πως το σχέδιο αυτό, αντί να δίνει κάποια προοπτική βιωσιμότητας στο Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας, που διαχρονικά καταληστεύεται και κακοποιείται από τις κυβερνήσεις, δημεύει κατά προκλητικό τρόπο το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών-επιστημόνων, αγροτών και καθενός που σήμερα, κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες, παράγει, επιχειρεί και καταφέρνει να έχει ένα καλύτερο σχετικά εισόδημα γι’ αυτόν και την οικογένειά του.

Η Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 στις 11.30 π.μ. στον  πεζόδρομο τηs 25 Μαρτίου στο Κιλκίs