Δελτίο τύπου Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. Περιφερειακού Τμήματοs Κεντρικήs Μακεδονίαs

                                  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παράταξης Οικονοµολόγων Φοροτεχνικών Εργαζοµένων -
Επαγγελµατιών 
                                    (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) 

Στη Θεσσαλονίκη στις 21/10/2013, συνήλθε και συνεδρίασε το ανεξάρτητο
ψηφοδέλτιο των Οικονοµολόγων Φοροτεχνικών Εργαζοµένων καιΕπαγγελµατιών 
(Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.), του Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στη συνεδρίαση συµµετείχε και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Πανίδης Αβραάµ, ο οποίος είναι και επικεφαλής της παράταξης. Συµµετείχαν αντιπρόσωποι από την Ένωση Φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης και από την Ένωση Φοροτεχνικών Κιλκίς. 

Στην παραπάνω συνεδρίαση συζητήθηκαν λεπτοµέρειες του προεκλογικού αγώνα,
καθορίστηκαν οι δράσεις και τοποθετήθηκαν χρονικά µέχρι την ηµέρα των εκλογών που θα διεξαχθούν στις 15/12/2013, όπως επίσης και οι όροι της συµµετοχής των υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο της παράταξης. 

Καλούνται όλοι οι Οικονοµολόγοι, Ελεύθεροι Επαγγελµατίες και Εργαζόµενοι στον
ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα, να πλαισιώσουν και να στηρίξουν την παραπάνω ανεξάρτητη κίνησή µας Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. για να φέρουµε το Οικονοµικό Επιµελητήριο στη θέση που του αρµόζει, να απεγκλωβιστεί από τα κοµµατικά στεγανά και να είναι ένας σύγχρονος φορέας προσφοράς στα οικονοµικά δρώµενα της πατρίδας µας. 


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ