Ενημέρωση Φοροτεχνικών απο το Επιμελητήριο Κιλκίs

        Ευχαριστώντας σας καταρχάς για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα που σας απευθύναμε, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η πρόσφατη συνάντηση των Διοικήσεών μας ήταν η απαρχή μιας σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών με κοινό στόχο την έγκυρη και απλοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης των πελατών σας και μελών μας, όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν και προβλέπονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
      

Σε εφαρμογή λοιπόν της πρώτης συνάντησής μας σας ενημερώνουμε ότι:


  • Η εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια παραμένει υποχρεωτική, (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων), εφόσον αυτές υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γ.Ε.Μη, και άρα τους προσφέρονται ανταποδοτικές υπηρεσίες Ν.4314/2014 – άρθρο 94 – παρ.1 εδαφ.2.
  • Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου παρατάθηκε έως 30.04.2016 η έκπτωση κατά 50% των οφειλόμενων συνδρομών έως και του 2014, εφόσον αυτές εξοφληθούν εφάπαξ. Ως γνωστόν από 01.01.2015 καθιερώθηκαν και ισχύουν με ΚΥΑ ίδιες συνδρομές σε όλα τα Επιμελητήρια και Γ.Ε.Μη.
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/2014) ΚΥΑ, ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.Μη. στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.
Η καταχώρηση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο, υποχρεωτικά με την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρησης.
Από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορέα μας καταγράφηκαν μόνο 400 περίπου αποδεικτικά υποβολής δηλώσεων, όταν σε όμορο νομό καταγράφηκαν περίπου 3.000.

  • Σε συνέχεια της προηγούμενης ΚΥΑ κάθε νεοϊδρυόμενη ατομική κυρίως επιχείρηση μετά την έναρξή της στη Δ.Ο.Υ. οφείλει να οριστικοποιεί την εγγραφή της σε Γ.Ε.Μη. και Επιμελητήριο, για να μπορεί εκτός των άλλων να υποβάλλει εντός διμήνου από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το αποδεικτικό της. Από τα τηρούμενα στοιχεία μόνο για το 2015, πενήντα (50) επιχειρήσεις δεν προσήλθαν για την εγγραφή τους.