Ενημέρωση απο τα μέλη του Δ.Σ τηs Ε.Φ.Ε.Ε.Κ.για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα


Δ Ε ΛΤ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης των Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κιλκίς μετά από πρόσκληση του Πολιτιστικού συλλόγου Μικροκάμπου διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για θέματα που αφορούν το φορολογικό καθεστώς  που ισχύει σήμερα για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων καθώς και για τις επικείμενες αλλαγές. 

Έγινε αναφορά και στο ασφαλιστικό που αφορά όλους, με τις έως σήμερα γνωστές προτεινόμενες μεταβολές. Ακολούθησε διαδικασία ερωτήσεων - απαντήσεων με τους συμμετέχοντες όπου αναπτύχθηκαν θέματα που τους αφορούσαν.

Τέλος τα μέλη του  Δ.Σ. συνέστησαν στους παρευρισκόμενους να προτιμούν τη συνεργασία τους για θέματα  φορολογικά  με τους συναδέλφους μέλη της  Ένωσης Ελευθέρων Επαγγελματιών Κιλκίς. Όλα τα μέλη της Ένωσης είναι αδειούχοι Λογιστές, νόμιμοι επαγγελματίες με διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση.

Το Δ.Σ.