Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2015.


Άρθρο του Φοροτεχνικού, Γιώργου Δ. Χριστόπουλου
(Μέλους - Εκπροσώπου Τύπου του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
και Γενικού Γραμματέα της Ε.Φ.Ε.Ε.Α., Πρώην καθηγητή ΤΕΙ)


Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2015.- των βεβαιώσεων αποδοχών, και συντάξεων,

- των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα,

- των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.


Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.