Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (π.ε.α.) και στις τροποποιητικές συμβάσεις σε υφιστάμενες μισθώσεις

Ο νόμος προβλέπει την Εκδοση στοιχείων Π.Ε.Α. στις περιπτώσεις μίσθωσης σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδος.

Όμως η ΓΓΔΕ αξιώνει δήλωση στοιχείων ΠΕΑ ΚΑΙ στις Τροποποιητικές Συμβάσεις υφισταμένων μισθώσεων.

Οι πιο πολλές τροποποιήσεις αφορούν μείωση μισθώματος.

Για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.


Τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε 5 έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής οφέλημης ονομαστικής ισχύος 20 έως 100 ΚW , και τουλάχιστον κάθε 2 έτη για συστήματα άνω των 100ΚW (και ανα 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο)


Πάντως το Π.Ε.Α. είναι ένα αποτυχημένο χαρτί ττου οποίου η έκδοση δεν φέρνει εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ένα χαράτσι.


Ν.4122/15 άρθρο 12 & Ν.4342/15


http://www.forologikanea.gr/