Ηλεκτρονική Γνωστοποίηση κανονικών αδειών εργαζομένων

Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά μέσα στο μήνα Ιανουάριο (δηλαδή από 01 έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους), τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια κανονική τους άδεια αλλά και το επίδομα αδείας τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό Βιβλίο Κανονικών Αδειών.

 Η ηλεκτρονική καταχώριση θα γίνεται με το έντυπο Ε11.
Υπενθυμίζεται ότι η κανονική άδεια θα πρέπει να δίνεται μέσα στο έτος (δεν μεταφέρεται στο επόμενο).
Καθώς το βιβλίο αδειών δεν είναι θεωρημένο, αποτυπώνονται ηλεκτρονικά οι βασικές του πληροφορίες. Τα βιβλία αδειών θα πρέπει να φυλάσσονται για τουλάχιστον πέντε έτη και θα διασταυρώνονται στους ελέγχους με τις ηλεκτρονικές καταχωρίσεις.
Αναμένεται να βοηθήσει η γνωστοποίηση αυτή στη διαφάνεια λήψης των κανονικών αδειών, θα δοθεί πληροφόρηση στις εργατικές διαφορές, θα είναι ξεκάθαρο ποιοι θα πρέπει να λάβουν αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας και θα υπάρχει μεγαλύτερη λογιστική και φορολογική διαφάνεια.
Από την άλλη βέβαια αποτελεί μία ακόμα διοικητική διαδικασία και επιπλέον βάρος για τις επιχειρήσεις
http://ergatika.gr/